Folia spawalnicza


Spawanie to powszechnie stosowana w przemyśle metoda łączenia (stapiania) ze sobą dwóch materiałów, np. metali czy plastiku. Ta metoda pracy wymaga bezwzględnego stosowania przepisów BHP i środków ochrony osobistej.

Praca spawacza wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia, czy nawet życia. Wśród podstawowych zagrożeń należy wymienić możliwość uszkodzenia lub utraty wzroku wskutek działania bardzo jasnego światła, pochodzącego z wytwarzanego łuku elektrycznego. Stąd też konieczne jest założenie maski spawalniczej lub okularów spawalniczych. Posiadają one bardzo ciemne szkła, przez które można patrzeć nawet prosto w słońce.

Bezpieczeństwo w trakcie spawania

Kolejne niebezpieczeństwo to iskry oraz odpryski stopionego metalu. Mogą one uszkodzić skórę, prowadząc do poparzeń. Aby temu zapobiec, pracę należy wykonywać w odpowiedniej odzieży ochronnej. Jest ona uszyta z materiałów trudnopalnych i zakrywa niemal każdą część ciała. Spawanie powoduje powstawanie niebezpiecznych dla układu oddechowego dymów. Aby zapobiec uszkodzeniu dróg oddechowych, w miejscu pracy spawacza powinien znajdować się działający wyciąg, umożliwiający odprowadzenie niebezpiecznych substancji.

Bezpośrednie otoczenie stanowiska spawacza

Poza środkami ochrony indywidualnej, należy zwrócić również uwagę na ochronę osób przebywającym w bliskim otoczeniu miejsca pracy spawacza. Oni również narażeni są na wymienione wyżej czynniki. O ile jest to możliwe, należy wygrodzić stanowisko pracy przy użyciu folii spawalniczej. Podobnie jak odzież ochronna, folia spawalnicza jest trudnopalna. Zawiera ona filtry promieniowania UV oraz podczerwonego, chroniące wzrok i oczywiście stanowi barierę mechaniczną przed odpryskami i iskrami. Może mieć różną przezroczystość. Folia sprzedawana jest zazwyczaj w arkuszach bądź w postaci lameli – długich pasów pozwalających na stworzenie pewnego rodzaju kurtyny. Dzięki tym rozwiązaniom osoby, przebywające i pracujące w pobliżu stanowiska spawalniczego, są mniej narażone na niekorzystne czynniki.

Niezależnie od wszystkich środków ochronnych, warto pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności i pracować w skupieniu, bo przyczyną wypadków często bywają zwykłe, ludzkie niedopatrzenia.

Więcej znajdziesz na: https://ekranypcv.pl/